Recent Updates
 • เรียนรู้วิถีชาติพันธุ์ชาวม้งบ้านป่าคา จ.กำแพงเพชร
  "บ้านป่าคา" ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นที่ลงหลักปักฐานของชาวม้ง ที่อพยพมาจาก จ.ตาก และ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางภูเขาและผืนป่าน้อยใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ยังไม่มีความเจริญมากนักยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีทางเข้า - ออกหมู่บ้านเพียงทางเดียว ชาวม้งในบ้านป่าคาประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันเป็นหลัก ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ด้วยความที่บ้านป่าคาอยู่บนพื้นที่สูง จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พืชเศรษฐกิจของชุมชนคือ "ยอดฟักแม้ว" หรือที่ชาวม้งเรียกว่า "ซาโยเต้" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเกษตรที่สูง ในการให้พื้นที่ทดลองและเรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ ชาวม้งบ้านป่าคายังคงรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านต่าง ๆ ไว้ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยก่อสร้างในแบบดั้งเดิม หรือ เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ปักลวดลายด้วยมือทุกผืน

  ลิ้มรส อาหารชาวม้งบ้านป่าคา
  อาหารเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหน อย่างเช่น อาหารของชาวม้งบ้านป่าคา ที่ได้วัตถุดิบมาจากผลผลิตทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ รสชาติของอาหารจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของชาวม้ง เช่น "ผัดผักซาโยเต้" หรือ "ผัดยอดฟักแม้ว" ที่เป็นเศรษฐกิจของชุมชนไก่ตุ๋นสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรเฉพาะในหมู่บ้านชาวม้งบ้านป่าคาเท่านั้น ชาวม้งเชื่อกันว่าเมนูไก่ตุ๋นสมุนไพรนั้นกินแล้วจะช่วยบำรุงสุขภาพและเจริญอาหารมากขึ้น หากอยากเข้าถึงวัฒนธรรมการกินของชาวม้งบ้านป่าคา ต้องไปลิ้มลองดูสักครั้ง

  ชมน้ำตกเต่าดำ
  ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีธรรมชาติที่สวยงาม หากไปถึงบ้านป่าคาแล้วต้องไปชมกันให้ได้ "น้ำตกเต่าดำ" เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร มีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สูง สง่า ท่ามกลางป่าเขาที่รอให้ผู้คนได้ไปสัมผัสและหลงใหลในความงาม

  ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน เรียนรู้วิถีชาติพันธุ์ชาวม้งบ้านป่าคา จ.กำแพงเพชร วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส
  เรียนรู้วิถีชาติพันธุ์ชาวม้งบ้านป่าคา จ.กำแพงเพชร "บ้านป่าคา" ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นที่ลงหลักปักฐานของชาวม้ง ที่อพยพมาจาก จ.ตาก และ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งหมู่บ้านอยู่ท่ามกลางภูเขาและผืนป่าน้อยใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ยังไม่มีความเจริญมากนักยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีทางเข้า - ออกหมู่บ้านเพียงทางเดียว ชาวม้งในบ้านป่าคาประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันเป็นหลัก ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ด้วยความที่บ้านป่าคาอยู่บนพื้นที่สูง จึงทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พืชเศรษฐกิจของชุมชนคือ "ยอดฟักแม้ว" หรือที่ชาวม้งเรียกว่า "ซาโยเต้" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีเกษตรที่สูง ในการให้พื้นที่ทดลองและเรียนรู้การปลูกพืชต่าง ๆ ชาวม้งบ้านป่าคายังคงรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองในด้านต่าง ๆ ไว้ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของที่อยู่อาศัยก่อสร้างในแบบดั้งเดิม หรือ เครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ ปักลวดลายด้วยมือทุกผืน ลิ้มรส อาหารชาวม้งบ้านป่าคา อาหารเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพื้นที่นั้นอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหน อย่างเช่น อาหารของชาวม้งบ้านป่าคา ที่ได้วัตถุดิบมาจากผลผลิตทางการเกษตรอันอุดมสมบูรณ์ รสชาติของอาหารจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของชาวม้ง เช่น "ผัดผักซาโยเต้" หรือ "ผัดยอดฟักแม้ว" ที่เป็นเศรษฐกิจของชุมชนไก่ตุ๋นสมุนไพร ซึ่งเป็นสมุนไพรเฉพาะในหมู่บ้านชาวม้งบ้านป่าคาเท่านั้น ชาวม้งเชื่อกันว่าเมนูไก่ตุ๋นสมุนไพรนั้นกินแล้วจะช่วยบำรุงสุขภาพและเจริญอาหารมากขึ้น หากอยากเข้าถึงวัฒนธรรมการกินของชาวม้งบ้านป่าคา ต้องไปลิ้มลองดูสักครั้ง ชมน้ำตกเต่าดำ ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีธรรมชาติที่สวยงาม หากไปถึงบ้านป่าคาแล้วต้องไปชมกันให้ได้ "น้ำตกเต่าดำ" เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร มีทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ถือว่าเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม สูง สง่า ท่ามกลางป่าเขาที่รอให้ผู้คนได้ไปสัมผัสและหลงใหลในความงาม ติดตามชมรายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอน เรียนรู้วิถีชาติพันธุ์ชาวม้งบ้านป่าคา จ.กำแพงเพชร วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางไทยพีบีเอส
  0 Comments 0 Shares 1118 Views
 • จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอโพธิ์ทะเล อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

  ขนาดพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,68 7.5 ไร่) เป็นพื้นที่ การเกษตรประมาณ 5,358.15 ตารางกิโลเมตร (3,348,847 ไร่) ป่าไม้ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (1,365,437.5 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไร่)

  ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
  จังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยอยู่ห่างจากรุงเทพมหานคร 358 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอโพธิ์ทะเล อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ขนาดพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร (5,379,68 7.5 ไร่) เป็นพื้นที่ การเกษตรประมาณ 5,358.15 ตารางกิโลเมตร (3,348,847 ไร่) ป่าไม้ 2,184.7 ตารางกิโลเมตร (1,365,437.5 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่อื่น ๆ อีกประมาณ 1,064.65 ตารางกิโลเมตร (665,403 ไร่) ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดกำแพงเพชรมีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 104 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
  ข้อมูลทั่วไปจังหวัด
  จังหวัดกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Province | กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯล้ำค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
  0 Comments 0 Shares 961 Views
 • กำแพงเพชร02
  ที่อยู่ 338/3
  พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62120
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  แผนที่
  กำแพงเพชร02 ที่อยู่ 338/3 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62120 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111 แผนที่
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 961 Views
 • กำแพงเพชร02
  ที่อยู่ 338/3
  พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62120
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  แผนที่
  กำแพงเพชร02 ที่อยู่ 338/3 พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62120 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111 แผนที่
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 962 Views
 • กำแพงเพชร10
  ที่อยู่ 171 ม.3
  คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  แผนที่
  กำแพงเพชร10 ที่อยู่ 171 ม.3 คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111 แผนที่
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 963 Views
 • กำแพงเพชร08
  ที่อยู่ 81/11 หมู่ที่1
  นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  แผนที่
  กำแพงเพชร08 ที่อยู่ 81/11 หมู่ที่1 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111 แผนที่
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 967 Views
 • กำแพงเพชร13
  ที่อยู่ 70/2 หมู่ 1
  นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  แผนที่
  กำแพงเพชร13 ที่อยู่ 70/2 หมู่ 1 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111 แผนที่
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 963 Views
 • ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองนครชุมสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิง

  ตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และมีเมืองบริวารรายล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไตรตรึงษ์ เทพนคร ฯลฯ การที่กำแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่านรับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กำแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐาน ให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้งของเมือง 2 เมือง คือ เมืองชากังราว และเมืองนครชุม โดยเมืองนครชุมสร้างขึ้นก่อน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1800 ต่อมาสมัยพระเจ้าลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นทางฝั่งตะวันออกของลำน้ำปิง
  0 Comments 0 Shares 1134 Views
 • 0 Comments 0 Shares 949 Views
 • ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่จัดการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาพบรรยากาศและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานที่จัดการแข่งขัน OBEC Young Beach Volleyball 2016 Inspired by Thai PBS สนามที่ 4 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  0 Comments 0 Shares 963 Views
 • กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี

  กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 510 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี
  0 Comments 0 Shares 975 Views
 • ร้อยเอ็ด08
  ที่อยู่ 157 ม.7
  คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  ร้อยเอ็ด08 ที่อยู่ 157 ม.7 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 45230 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 976 Views
 • กาฬสินธุ์09
  ที่อยู่ 35/14 ม. 1
  กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  กาฬสินธุ์09 ที่อยู่ 35/14 ม. 1 กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 974 Views
 • -กาฬสินธุ์08
  ที่อยู่ 20/5 ถ.ประดิษฐ์
  กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  -กาฬสินธุ์08 ที่อยู่ 20/5 ถ.ประดิษฐ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 974 Views
 • กาฬสินธุ์07
  ที่อยู่ 49/1 ถนนธนะผล
  กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  กาฬสินธุ์07 ที่อยู่ 49/1 ถนนธนะผล กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 975 Views
 • เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ปี 2566 - 2577 ประจำปี 2566)

  ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด :
  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3)
  2) สัดส่วนคนจนลดลง (ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 4.5 ต่อปี)

  ประเด็นการพัฒนา :
  1) พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
  2) ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย
  3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4) การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

  แนวทางการพัฒนา
  1) พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
  1.1) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
  1.2) การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อการส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่
  1.3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและระบบบัญชี เพื่อดำเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
  1.4) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจายสินค้า และการตลาดครบวงจร

  2) ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย
  2.1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหลัก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แห่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ
  2.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูงเพื่อการส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่
  2.3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

  3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่กระจายน้ำรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
  3.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกภาคส่วน
  3.3) การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนสู่การจัดการที่ยั่งยืน

  4) การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
  4.1) พัฒนาทุนมนุษย์วัยแม่และเด็ก
  4.2) พัฒนาทุนมนุษย์วัยปฐมวัย วัยเรียน วันรุ่น
  4.3) พัฒนาทุนมนุษย์วัยทำงาน
  4.4) พัฒนาทุนมนุษย์วัยผู้สูงอายุ
  4.5) การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ(น้ำท่วม/น้ำแล้ง)
  4.6) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  4.7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  4.8) การลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
  4.9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ปี 2566 - 2577 ประจำปี 2566) ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด : 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเพิ่มสูงขึ้น (ค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3) 2) สัดส่วนคนจนลดลง (ค่าเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 4.5 ต่อปี) ประเด็นการพัฒนา : 1) พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 2) ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาศักยภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 1.1) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรและส่งเสริมให้เกษตรกรดั้งเดิมพัฒนาสู่เกษตรสมัยใหม่รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 1.2) การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูง เพื่อการส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่ 1.3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจ/สหกรณ์/ผู้ประกอบการใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและระบบบัญชี เพื่อดำเนินกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 1.4) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพระบบกระจายสินค้า และการตลาดครบวงจร 2) ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมปลอดภัย 2.1) พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหลัก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน แห่งท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และยกระดับภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ 2.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพระดับสูงเพื่อการส่งออกและรองรับตลาดสมัยใหม่ 2.3) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มพื้นที่กระจายน้ำรองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย 3.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดิน และส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกภาคส่วน 3.3) การบริหารจัดการขยะที่เหมาะสม และสร้างวินัยของคนสู่การจัดการที่ยั่งยืน 4) การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข 4.1) พัฒนาทุนมนุษย์วัยแม่และเด็ก 4.2) พัฒนาทุนมนุษย์วัยปฐมวัย วัยเรียน วันรุ่น 4.3) พัฒนาทุนมนุษย์วัยทำงาน 4.4) พัฒนาทุนมนุษย์วัยผู้สูงอายุ 4.5) การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ(น้ำท่วม/น้ำแล้ง) 4.6) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.7) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4.8) การลดความเหลื่อมล้ำ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4.9) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด
  จังหวัดกาฬสินธุ์, Kalasin Province
  0 Comments 0 Shares 1146 Views
 • มาทำความรู้จักกับผู้คนกันที่ย่าน “เมืองกาญจนบุรี” เป็นอีกย่านที่ทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนและเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไปในคราวเดียวกัน เพราะเรามีโอกาสได้เจอกับ “คุณฮอนด้า” หนุ่มชาวญี่ปุ่นที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ทำให้ต้องมาถึง จ.กาญจนบุรี หรือจะเป็น “น้าเล็ก” หนุ่มใหญ่ที่ยึดอาชีพเล่นดนตรีเปิดหมวกเลี้ยงครอบครัว
  มาทำความรู้จักกับผู้คนกันที่ย่าน “เมืองกาญจนบุรี” เป็นอีกย่านที่ทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนและเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไปในคราวเดียวกัน เพราะเรามีโอกาสได้เจอกับ “คุณฮอนด้า” หนุ่มชาวญี่ปุ่นที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ ทำให้ต้องมาถึง จ.กาญจนบุรี หรือจะเป็น “น้าเล็ก” หนุ่มใหญ่ที่ยึดอาชีพเล่นดนตรีเปิดหมวกเลี้ยงครอบครัว
  0 Comments 0 Shares 1125 Views
 • ตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันตก แต่ในทางการปกครองแบบ 4 ภูมิภาค (เหนือ อีสาน กลาง ใต้)และกรมอุตุนิยมวิทยา จะถูกจัดอยู่ในภาคกลาง มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ 5 จังหวัด ดังนี้

  ทิศเหนือ ติดกับ อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) รัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า)
  ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทองและ อำเภอสองพี่น้อง(จังหวัดสุพรรณบุรี)
  ทิศใต้ ติดกับ อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) อำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง อำเภอโพธารามและ อำเภอบ้านโป่ง(จังหวัดราชบุรี)
  ทิศตะวันตก ติดกับรัฐมอญ และภาคตะนาวศรี (ประเทศพม่า) โดยมีแนวเขาสำคัญแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าคือทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี
  ตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันตก แต่ในทางการปกครองแบบ 4 ภูมิภาค (เหนือ อีสาน กลาง ใต้)และกรมอุตุนิยมวิทยา จะถูกจัดอยู่ในภาคกลาง มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอื่น ๆ 5 จังหวัด ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับ อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก) อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) รัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า) ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์ อำเภออู่ทองและ อำเภอสองพี่น้อง(จังหวัดสุพรรณบุรี) ทิศใต้ ติดกับ อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) อำเภอสวนผึ้ง อำเภอจอมบึง อำเภอโพธารามและ อำเภอบ้านโป่ง(จังหวัดราชบุรี) ทิศตะวันตก ติดกับรัฐมอญ และภาคตะนาวศรี (ประเทศพม่า) โดยมีแนวเขาสำคัญแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่าคือทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาตะนาวศรี
  0 Comments 0 Shares 952 Views
 • กาญจนบุรี11
  ที่อยู่ 131/11 หมู่1
  ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  กาญจนบุรี11 ที่อยู่ 131/11 หมู่1 ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 967 Views
 • กาญจนบุรี16
  ที่อยู่ 11/31 ม.11
  ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
  ประเภทสาขา ส่งพัสดุ
  เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  กาญจนบุรี16 ที่อยู่ 11/31 ม.11 ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 ประเภทสาขา ส่งพัสดุ เบอร์โทรศัพท์ 021682111
  WWW.GOOGLE.CO.TH
  Google Maps
  Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.
  0 Comments 0 Shares 969 Views
More Stories